UV indeks Gradačac

Gradačac
4
umjeren
1
2
3
4
4
3
2
1
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
sati Sunca
11 h
06:48 18:20
22°
maks
nizak
umjeren
visok
veoma visok
izuzetno visok
3
umjeren
1
2
3
3
3
2
1
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
sati Sunca
8 h
06:49 18:18
23°
maks
4
umjeren
1
2
3
4
4
3
2
1
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
sati Sunca
11 h
06:51 18:16
24°
maks
2
nizak
1
1
1
2
2
1
1
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
sati Sunca
7 h
06:52 18:14
22°
maks
4
umjeren
1
2
3
4
4
4
3
2
1
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
sati Sunca
11 h
06:53 18:12
17°
maks
4
umjeren
1
2
3
4
4
4
3
2
1
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
sati Sunca
10 h
06:54 18:11
24°
maks