Pelud u regiji Sokolac

trava
raž
bokvica
kopriva
bor
hrast
pelin
ambrozija
lješnjak
bukva
vrba
topola
drvo jova
trava
raž
bokvica
kopriva
bor
hrast
pelin
ambrozija
lješnjak
bukva
vrba
topola
drvo jova
trava
raž
bokvica
kopriva
bor
hrast
pelin
ambrozija
lješnjak
bukva
vrba
topola
drvo jova
trava
raž
bokvica
kopriva
bor
hrast
pelin
ambrozija
lješnjak
bukva
vrba
topola
drvo jova
trava
raž
bokvica
kopriva
bor
hrast
pelin
ambrozija
lješnjak
bukva
vrba
topola
drvo jova
trava
raž
bokvica
kopriva
bor
hrast
pelin
ambrozija
lješnjak
bukva
vrba
topola
drvo jova
trava
raž
bokvica
bor
kopriva
hrast
pelin
ambrozija
lješnjak
bukva
vrba
topola
drvo jova