Pelud u regiji Bijeljina

trava
raž
bokvica
kopriva
bor
pelin
hrast
ambrozija
lješnjak
bukva
vrba
topola
drvo jova
trava
raž
bokvica
kopriva
bor
pelin
hrast
ambrozija
lješnjak
bukva
vrba
topola
drvo jova
trava
raž
bokvica
kopriva
bor
pelin
hrast
ambrozija
lješnjak
bukva
vrba
topola
drvo jova
trava
raž
bokvica
kopriva
bor
pelin
ambrozija
hrast
lješnjak
bukva
vrba
topola
drvo jova
trava
raž
bokvica
kopriva
bor
pelin
ambrozija
hrast
lješnjak
bukva
vrba
topola
drvo jova
trava
raž
bokvica
kopriva
bor
pelin
ambrozija
hrast
lješnjak
bukva
vrba
topola
drvo jova
trava
raž
bokvica
bor
kopriva
pelin
ambrozija
hrast
lješnjak
bukva
vrba
topola
drvo jova