Kvaliteta zraka u Živinice regiji

Živinice
Dobro
Veoma dobro
Dobro
Prihvatljivo
Zagađeno
Vrlo zagađeno
Izuzetno loše
European Air Quality Index
Prihvatljivo
Prihvatljivo
Prihvatljivo
Prihvatljivo
Dobro