Kvaliteta zraka u Zavidovići regiji

Zavidovići
Dobro
Veoma dobro
Dobro
Prihvatljivo
Zagađeno
Vrlo zagađeno
Izuzetno loše
European Air Quality Index
Prihvatljivo
Zagađeno
Prihvatljivo
Dobro
Dobro