Kvaliteta zraka u Vogošća regiji

Vogošća
Dobro
Veoma dobro
Dobro
Prihvatljivo
Zagađeno
Vrlo zagađeno
Izuzetno loše
European Air Quality Index
Zagađeno
Zagađeno
Zagađeno
Dobro
Dobro