Kvaliteta zraka u Tešanj regiji

Tešanj
Dobro
Veoma dobro
Dobro
Prihvatljivo
Zagađeno
Vrlo zagađeno
Izuzetno loše
European Air Quality Index
Dobro
Prihvatljivo
Prihvatljivo
Prihvatljivo
Dobro