Kvaliteta zraka u Novi Grad regiji

Novi Grad
Dobro
Veoma dobro
Dobro
Prihvatljivo
Zagađeno
Vrlo zagađeno
Izuzetno loše
European Air Quality Index
Dobro
Prihvatljivo
Dobro
Dobro
Dobro