Kvaliteta zraka u Kiseljak regiji

Kiseljak
Prihvatljivo
Veoma dobro
Dobro
Prihvatljivo
Zagađeno
Vrlo zagađeno
Izuzetno loše
European Air Quality Index
Zagađeno
Zagađeno
Zagađeno
Dobro
Dobro