Kvaliteta zraka u Gračanica regiji

Gračanica
Zagađeno
Veoma dobro
Dobro
Prihvatljivo
Zagađeno
Vrlo zagađeno
Izuzetno loše
European Air Quality Index
Prihvatljivo
Dobro
Dobro
Dobro
Dobro