Kvaliteta zraka u Gračanica regiji

Gračanica
Dobro
Veoma dobro
Dobro
Prihvatljivo
Zagađeno
Vrlo zagađeno
Izuzetno loše
European Air Quality Index
Dobro
Prihvatljivo
Prihvatljivo
Dobro
Dobro