Kvaliteta zraka u Bosanski Brod regiji

Bosanski Brod
Dobro
Veoma dobro
Dobro
Prihvatljivo
Zagađeno
Vrlo zagađeno
Izuzetno loše
European Air Quality Index
Dobro
Dobro
Prihvatljivo
Zagađeno
Dobro